Eximperitus... - Prajecyrujucy sinhuliarnaje wypramienwannie...

Eximperitus… – Prajecyrujučy sinhuliarnaje wypramieńwańnie…

Eximperitus… - Prajecyrujučy sinhuliarnaje wypramieńwańnie…

Země: Bělorusko
Žánr: technical death metal
Datum vydání: 8.6.2016
Label: Amputated Vein Records

Tracklist:
01. Transhręsiŭnaje ŭšęście Ęn-miendurana…
02. Imknieńnie apantanaści hniewu…
03. Da pytańniaŭ ab suziraĺnym…
04. Akružany parallieĺnymi cykłami…
05. Somnambuličnyja tulliańni karawanaŭ…
06. Apałohija Samaźniščęńnia ŭ Daktrynie…
07. Rytuał pryzyŭnoha zaklionu…
08. Paświačęńnie adęptam Salipsizmu…
(kompletní tracklist zde)

Hrací doba: 29:37

Odkazy:
facebook / bandcamp

Já osobně jsem měl vždy v oblibě pořádek, organizovanost a také formálnost. Spousta lidí takové věci, zejména poslední jmenovanou, vnímá negativně, ale já na formálnosti nevidím zhola nic špatného. To je mimochodem také důvod, proč se zde ve všech recenzích objevují celá jména kapel, nikoliv jen zkratky, protože mi přijde jako lenost zkracovat tříslovný název do tří písemek – jen ať je to správně, jak se ta kapela skutečně jmenuje! Takováto zkratkovitost má smysl jedině v případě, kdy je z ní skutečně užitek a název zkomprimuje velmi výrazně. Formace z dnešní recenze však k takovým, kde to smysl dává, bezesporu patří.

Tato běloruská smečka se už asi navždy bude potýkat s tím, že si jí lidé budou všímat spíš kvůli šílenému názvu skládajícího se z 51 písmen než kvůli hudbě samotné. Ale hádám, že s tím se asi při zakládání počítalo. A on to byl vlastně docela dobrý tah, protože tohle pozornost skutečně přitahuje (ostatně, jak myslíte, že jsem si skupiny všimnul?) a existuje dost solidní pravděpodobnost, že nezanedbatelná část z těch 15 000 lidí, kteří to z prdele lajknuli na Facebooku, nakonec zůstane i kvůli hudbě a bude kapelu podporovat.

Nicméně Bělorusové to dotáhli ještě dál a nezůstalo jen u názvu skupiny. Úplně stejně pošukané jsou i jména skladeb (kompletní tracklist na konci článku) a samozřejmě také název debutové desky. Poslouchejte dobře, protože tohle už víckrát kopírovat odmítám: „Prajecyrujučy sinhuliarnaje wypramieńwańnie Daktryny Absaliutnaha j Usiopahłynaĺnaha Zła skroź šaścihrannuju pryzmu Sîn-Ahhī-Erība na hipierpawierchniu zadyjakaĺnaha kaŭčęha zasnawaĺnikaŭ kosmatęchničnaha ordęna palieakantakta, najstaražytnyja ipastasi dawosiewych cywilizacyj prywodziać u ruch ręzanansny transfarmatar časowapadobnaj biaskoncaści budučyni u ćwiardyniach absierwatoryi Nwn-Hu-Kek-Amon, uwasabliajučy ŭ ęfirnuju matęryju prach Ałulima na zachad ad ękzapłaniety PSRB 1620-26b“. Z pochopitelných důvodů pro dnešek opustíme formalismus a vystačíme si se zkrácenou verzí.

Zůstává ovšem otázkou do pranice, zdali jsou Eximperitus… výluční i po hudební stránce. Ačkoliv je totiž prezentace skupiny zvláštní (a mně se to líbí!) a její tematické pozadí snad ještě zvláštnější, nakonec je to stále hudba, jež u hudební kapely hraje stěžejní roli. Bělorusové v základě hrají technický death metal, který sám o osobě nijak výjimečný není. Sportovně musím přiznat, že já fakt nejsem fanda tohohle stylu a zas tak moc to neposlouchám, tudíž tohle tvrzení by někteří zkušenější deathmetalisté nemuseli považovat za zcela relevantní, ale já v tom nic moc výlučného neslyším. Kde „to“ nyní znamená skutečně jen ten základní žánrový rámec, v němž se „Prajecyrujučy sinhuliarnaje wypramieńwańnie…“ nese.

To, co Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum (ať je to tu aspoň jednou celé) činí zajímavými i z muzikálního hlediska, jsou ty vlivy navíc, které jdou za hranici technického death metalu. Vzhledem k tomu, čím se formace ve svých textech zaobírá (pro bližší informace doporučuji nalistovat rozhovor, jejž jsme s Eximperitus… před nějakým časem spáchali), nijak zvlášť nemohou překvapit pokusy o atmosféru či majestátnější pasáže.

Leckde se jedná o nemetalové, spíše ambientní pasáže, jako se tomu děje třebas na konci „Akružany parallieĺnymi cykłami…“, začátku „Apałohija Samaźniščęńnia ŭ Daktrynie…“ nebo v celé „Paświačęńnie adęptam Salipsizmu…“. Jinde se ale daří kosmický majestát přenést i do samotného death metalu, v čemž asi nejlépe vynikají „Imknieńnie apantanaści hniewu…“ a „Rytuał pryzyŭnoha zaklionu…“, ale nejen ty. A právě v takových momentech jsou Eximperitus… dle mého názoru nejzajímavější a nejzábavnější a osobně bych si nechal líbit, kdyby tam takových věcí bylo ještě mnohem víc. Většinovou náplní „Prajecyrujučy sinhuliarnaje wypramieńwańnie…“ je totiž stále technický death metal, jehož úroveň je zcela jistě dobrá, ale pořád – jakkoliv to může znít ošklivě – je to jenom normální death metal. Jakákoliv přidaná hodnota Eximperitus… tkví v onom koření, takže bych byl rád za větší porci. Ale stále s rozumem, aby Bělorusové nedopadli jak Fleshgod Apocalypse

Eximperitus... - Prajecyrujucy sinhuliarnaje wypramienwannie...

Vzato kolem a kolem „Prajecyrujučy sinhuliarnaje wypramieńwańnie…“ je dobrá deska, jež z mého pohledu patří k tomu zajímavějšímu v rámci technického death metalu. To je jistě dáno i tím, že tento styl v jeho čisté podobě vlastně nevyhledávám a jen si občas vyzobnu právě záležitosti jako Eximperitus…, u nichž tam je něco navrch. Ale to svým způsobem jen stvrzuje skutečnost, že si tahle kapela nezaslouží pozornost jen díky vysoce nestandardním názvům, ale stojí za to se jí zaobírat i hudebně. Netvrdím, že u mě panuje nějaké vyslovené nadšení a třeba takoví Dying Out Flame z podobného soudku mě svého času odstřelili víc, ale i přesto jsem se u „Prajecyrujučy sinhuliarnaje wypramieńwańnie…“ bavil, některé momenty jsou vážně skvělé a za slyšení to stojí.


Kompletní tracklist:

01. Transhręsiŭnaje ŭšęście Ęn-miendurana skroź pramianistuju dęĺtu Wialikaha Architęktara Al-Sadirah minujučy modusy času Ankh-f-n-Khonsu, niewiadomaha wartaŭnika wuzłoŭ Maa-Atef-F, da abicieli Adąda, wysmaĺwajučaha trysmiehičnym wiedańniem mistęryj sęfitaŭ Arual-Jøruvalla dahmatyčnaje traktawańnie Paradoksu Fiermi j pryčynnuju dynamičnuju tryjanhuliacyju Ancitętyki Ęŭklida, pierasliedujučy pieraradžęńnie ŭnutrana Razdwojenaha Čystaha Rozumu ŭ branach Chaohnozisa Ŭrytry, pasrodkam spaścižęńnia katęchizisa, rytuaĺnych samahubstwaŭ Aghōra, imia jakomu: N = R ∙ ƒρ∙ ne∙ ƒl∙ ƒi∙ ƒc∙ L

Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum

02. Imknieńnie apantanaści hniewu Sębęka da słupoŭ twaręńnia ruin Aššurbanipała skroź zabaronieny šliach ęmpiryjakrytycyzmu miedytatyŭnych pahłyblieńniaŭ Ćiomnych Zaklinaĺnikaŭ pustyni ŭšęścia Płutona, uchiliajučy Tęliemičnyja tęaręmy skarabiejaŭ Małoj Kaliaśnicy Atmāna, pierapyniŭšych biaskoncy łancuh ręinkarnacyj, adwaryŭšy apahanieny kupał Pifaharyjanskaha pałancira snoŭ zmiainych wačęj Uładara Much, jaki zachoŭwaje paroh apošniaha wyhnańnia Nefėrkeperųre Wąenre Ęchnatona

03. Da pytańniaŭ ab suziraĺnym paznańni naradžęńnia trahiedyi j niaŭchiĺnaści hibeli isnaha ŭ Wučeńni Anihiliacyi, jak pra pieršaęliemienty praŭdziwaj pryrody askietyčnych praliehamienaŭ mižhałaktyčnaha smutku smierciśćwiardžajučaj mudraści Šapienhaŭęra, jakaja kuje apakatastasičnym połymiem hietęradaksaĺnaha katarsisu artęryi mietafizičnych siłahizmaŭ u liazo Liucyfieryjanskaha rozumu j Akaŭzaĺnaha Waliuntaryzmu, zwiartajučy ŭ prach saliarnyja zikkuraty apošniaha świtańnia nadychodziačaj Juhi Nicšęanstwa

04. Akružany parallieĺnymi cykłami biaźmiežnaści śmierci Baâl Wadalieja nakiroŭwaje wypaliennyja wačnicy kosmakarkasaŭ pachawaĺnych piramid pa toj bok miež twaręńnia asliapliajučych promńiaŭ Mietatrona da sciakajučych krywioj klinapisnych skryžaliaŭ sparchniełych prarokaŭ skasoŭwajučy samu mętazhodnaść byćcia jak pryncyp wieĺmiiłžywaj zdoĺnaści mierkawańnia jakaja nie maje ab’jektyŭnaha sęnsu, pryčyny, iściny j kaštoŭnaści

05. Somnambuličnyja tulliańni karawanaŭ ziłlijonnamiesiacowych rozumazrokaŭ žracoŭ Ïrminizmu, jakija pakidajuć pojas Kojpiera, skroź hnozis ękzistęncyjanaĺnaha immažynaryuma katakombaŭ Ra-Hoor-Khuit CVII wymiaręńnia uročyšča skarpijonaŭ, wykarmlienych pracham mierćwiakoŭ cykličnych turbuliencyj Chrama Sûtekh, da wytokaŭ antropamahičnaj dęmanałohii zwierchkancęntracyi ciemry ŭ pošukach zichatliwaha Trapiecyjaędra

Eximperitus... - Prajecyrujucy sinhuliarnaje wypramienwannie...

06. Apałohija Samaźniščęńnia ŭ Daktrynie Wyzwalieńnia Philippa Mainländęra, jak dumka jakaja biaskonca pahłybliajecca ad z’jawy da sutnaści, jość adzina dakładnaje mierkawańnie ab Wyšęjšaj Marali Indywiduaĺnaj Woli supraćstajačaj Nieświadomamu, a tak ža sutnaść baraćby za Nieisnawańnie, što jość krajniaja supraćliehłaść asnoŭnym wiecham swietaŭładkawańnia, alie nie z’jaŭliajecca antynomijej sabie, z pryčyny łahičnaha wykliučęńnia Ręakcyjnym Piesiemizmam usiakaj inšaj ętyki, skažajučaj wizualizacyju pracęsu pamknieńnia Ducha ŭ kirunku, jaki ŭkazwaje Wolia da Śmierci

07. Rytuał pryzyŭnoha zaklionu ŭsioabdymnaj ęnierhii Ciemry, u hipastyĺnaj zalie matęryjalizacyi ŭwasablieńniaŭ Kokabaęła, zaklikany zubožyć ahafałahičnyja abliččy idałaŭ Anhârąka, zwajawaŭšych wypramieńwańnie pandęmaničnaha pantęonu Kheri-Beq-F, addajučy piaščanym wiatram Supăja prystupki mastaba šmatsuswietnaj intęrprętacyi Κονξ ομ Παξ, z mętaj zrynuć chanifičny impuĺs Kaâba jaki pieraškadžaje raspaŭsiudžwańniu baryjonnaj asimietryi niebuliarnych rahoŭ Satany

Eximperitus... - Prajecyrujucy sinhuliarnaje wypramienwannie...

08. Paświačęńnie adęptam Salipsizmu uwažliwym da pastuliawańnia Von Hartmana ab Nieswiadomym u Z’jawach Cialiesnaha j Duchoŭnaha Žyćcia, što skažajuć azimutaĺny kut Palinhienęzii ad zawieršanaha ŭwasablieńnia liutaści Šywy da stęły adkryćcia Toţa nad prorwaj samaręalizacyi partałaŭ Inšabyćcia Mieskałamduha wyličajučy kanstantu začatkawaj formy nadychodziačaj Æry Rujnawańnia pasrodkam wyrašęńnia prabliemy raspaŭsiudžwańnia tęaręmy Kronękiera ab abieliewych paliach na adwoĺnuju ałhiebraičnuju wobłaść racyjanaĺnaści


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.