Archiv štítku: DZA

Alžírsko

Lelahell

Lelahell - Al Insane... The (Re)birth of Abderrahmane
Country: Algeria
Genre: death metal

Questions: H.
Answers: Lelahell
Number of questions: 11

ČESKÁ VERZE TADY

Odkazy:
facebook / twitter / bandcamp

Hello! Let’s start with a simple question. What does the word „Lelahell“ actually mean? Google Translator told me that it should mean something like „for parents“ in Arabic… is it a good translation?

Lelahel (with one ‘l’ letter in the end) is an angel of the zodiac exercising dominion over love, art, science and fortune. We appeal to this being of light for good luck and good fortune. We added an ‘l’ because there is already an italian rock band named Lelahel, and Lelahel is also my nickname. so to make difference between them I added a second ‘l’ in the end of Lelahel. So it is a completely a bad translation lol!

And one more similar question – who or what is Abderrahmane that is (re)born in the title of your record „Al insane… The (Re)Birth of Abderrahmane“?

The album have two titles: „Al insane“ which means the human in Arabic and which is talking mainly about the insanity of humans. The second name is a metaphor that refers to the Algerian metal scene and we hope that this album will contribute to its (re) birth .

Abderrahmane is my son and was my father (R.I.P), this albums is dedicated to his memory!

I have to confess that I was a little bit surprised with one thing when I listened to your albums. The full-length „Al insane… The (Re)Birth of Abderrahmane“ is purely in death metal vein. However, your first EP „Al intihar“ contains some non-death metal influences like one grindcore passage in „Emperor“ or some oriental melodies in „Into the Past“ (while on „Al insane… The (Re)Birth of Abderrahmane“, I noticed only the intermezzo „Imzad“ to be non-death metal). Why did you decide to be, let’s say, more orthodox on your latter effort? One could expect that the latter will contain more unusual things…

It wasn’t a choice but just the feeling. But we don’t want to sound too original or too different.

I know that the full-length album was released last year but – do you already have any new material on the way? Also, have you ever thought about incorporating some folklore influences from your region into your music? I would actually love to hear some things as it was hinted in „Into the Past“…

We are actually in the writing process of the second full length. It will contain more  ethnic parts and we’ll  increase a little bit the technical level of the overall music.

In your songs, you combine both Arabic and English languages, and if I am not mistaken, there is also a French-sung track „Hypnose“ on your latest album. How do you choose which language to use in a song? Have you ever thought about using just one language?

Mixing English with Arabic (traditional and Algerian) is a part of lelahell’s  identity!

In the future we may use other languages but we have nothing in mind yet!

On your first EP „Al intihar“, you covered „Freezing Moon“ from Mayhem. As a death metal band, why did you choose to make a cover of a black metal song (especially so famous one)? Do you plan to record any new covers in the future?

We choose this song becaue it is a great one, and we wanted to play it in our way!

We don’t plane to record any covers maybe as a bonus track but nothing decided yet!

Lelahell

As far as I know, you have already played in our country twice – in Prague two years ago and then in Mladá Boleslav just at the end of 2014 – but I unfortunately haven’t visited either of them so I don’t know how it was and if the attendance was good. How do you remember these shows? Did you enjoyed them or were they average from your point of view?

The first show in Prague was in the famous venue Modra Vopice, It is a very good place with nice poeple, but the bad thing is that our gig wasn’t well promoted and we played in the end of summer, so the audience was poor. The second gig was in Mlada Boleslav last december in the great orthodox club, it was our best show of our tour, good sound, warfmful audience and we selled a lot of merch here, and also the club Owner Farář Hellvicar is a very cool guy! i hope that one day we’ll play again in this great club!

Did you have chance to also take a look around when you were in the Czech Republic? I noticed that you have some photos from Prague on your Facebook… e.g. pictures from Old Town Square or Wenceslas Square. How did you like the city?

You know when you are on tour you don’t have so much time to hang out but we visited some cool places in Prague like the old town the charlie bridge, and the most impressive about this city is that it looks modern and old at the same time.

I can imagine that you probably receive question like this in every interview from abroad but I have to ask. How does the Algerian metal scene look like? Encyclopaedia Metallum shows only 23 bands in your country (including Lelahell) and only about half of them are active which hints that the scene probably isn’t really big… Is that right? Are there any nice venues to play in, any zines, labels, etc.? How many metal fans are in Algeria? When you do a show there, how big is the usually the attendance?

The scene isn’t so big as you can imagine, but it is existing since more than 2 decades and there are some good promising bands . There were many bands in the past (since the early 90’s) but always the same problem the bands exist for 3 or 4 years and split up.  And the major problem that the bands have to deal with is the absence of venues for playing metal, actually in Algiers we only can play in one or two venues . Unfortunately there are no labels and no zines, just some facebook pages. When we play shows actually the audience is around 100-200 depends on the band and the day.

And one more similar question – just about music in general, not only metal. How the situation looks like in Algeria when we speak about other non-mainstream music genres than metal? What kind of music is popular in your country?

In Algeria the most popular genres are Rai, Gnawi and traditional Algerian music like chaabi, andalous. There are also some more UG genres like Rap, Electro and punk.

Lelahell

Okay, we’re getting to the end. We aren’t fans of usual „say something to our readers“ so instead of this, tell us some cool Algerian joke. :) Thanks a lot for your answers and for your time!

“If you want fish you have to wet your ass” and stay metal!


Lelahell

Lelahell - Al Insane... The (Re)birth of Abderrahmane
Země: Alžírsko
Žánr: death metal

Otázky: H.
Odpovědi: Lelahell
Překlad: H.
Počet otázek: 11

Odkazy:
facebook / twitter / bandcamp

ENGLISH VERSION HERE

Ahoj! Začněme s nějakou lehkou otázkou. Co výraz „Lelahell“ vlastně znamená? Google Translator mi poradil, že by to mělo znamenat něco jako „pro rodiče“ v arabštině… je to správný překlad?

Lelahel (s jedním „l“ na konci) je andělem zvěrokruhu, který vládne nad láskou, uměním, vědou a štěstím. Přišlo nám to jako znamení úspěchu a štěstí. Přidali jsme na konec „l“, protože už existuje jedna italská rocková kapela se jménem Lelahel; Lelahel je také moje přezdívka. Abych tedy obě skupiny odlišil, přidal jsem na konec Lelahel druhé „l“. Je to tedy dočista špatný překlad, lol!

Ještě jedna podobná otázka – kdo nebo co je Abderrahmane, který je (znovu)zrozen v názvu vaší nahrávky „Al Insane… The (Re)Birth of Abderrahmane“?

Album má dva názvy: „Al Insane“, které znamená „člověk“ v arabštině a které zobrazuje především šílenství v lidech. Druhé jméno je metafora, jež odkazuje na alžírskou metalovou scénu; doufáme, že tahle deska přispěje k jejímu (znovu)zrození.

Abderrahmane je můj syn a také můj otec (R.I.P.), toto album je věnováno jeho památce!

Musím se přiznat, že mě při poslechu vašich alb trochu překvapila jedna věc. Řadovka „Al Insane… The (Re)Birth of Abderrahmane“ je čistě v death metalovém duchu. Vaše první EP „Al intihar“ ovšem obsahuje některé ne-death metalové vlivy jako třeba jednu grindcorovou pasáž v „Emperor“ nebo orientální melodie v „Into the Past“ (zatímco třeba na „Al Insane… The (Re)Birth of Abderrahmane“ jsem zaregistroval jen jednu ne-death metalovou věc, intermezzo „Imzad“). Proč jste se rozhodli být, řekněme, ortodoxnější na té novější nahrávce? Člověk by očekával, že spíš ta pozdější bude obsahovat víc neobvyklých věcí…

Nebyla to volba, jen jsme to tak cítili. Nechceme ale znít příliš originálně nebo příliš odlišně.

Vím, že dlouhohrající deska vyšla vloni, ale – je už na cestě nějaký nový materiál? Mimoto, nepřemýšleli jste někdy o tom, že byste do muziky zakomponovali víc folklórních elementů vaší oblasti? Třeba já bych hrozně rád slyšel něco jako to, co bylo naznačeno v „Into the Past“…

Ve skutečnosti se už nacházíme ve skladatelském procesu pro naše druhé řadové album. Bude obsahovat více etnických partů a také zvýšíme celkovou technickou úroveň hudby.

Ve vašich písničkách kombinujete angličtinu i arabštinu, a pokud se nemýlím, na posledním albu máte taky francouzsky zpívaný track „Hypnose“. Jak si vybíráte, jaký jazyk bude ve skladbě použitý? Přemýšleli jste někdy o používání jen jednoho jazyka?

Kombinování angličtiny a arabštiny (tradiční i alžírské) je součástí identity Lelahell! V budoucnu možná použijeme i další jazyky, ale zatím nic konkrétního nemáme!

Na vašem prvním EP „Al intihar“ jste předělali „Freezing Moon“ od Mayhem. Proč jste se jako death metalová kapela rozhodli udělat cover black metalového songu (navíc tak slavného)? Plánujete do budoucna nějaké další předělávky?

Vybrali jsme si tenhle song, protože je skvělý a chtěli jsme jej zahrát po našem! Teď neplánujeme nahrávat žádné další covery, možná jako bonus tracky, ale zatím jsme se pro nic nerozhodli!

Lelahell

Pokud vím, zatím jste v naší zemi hráli dvakrát – v Praze před dvěma lety a pak v Mladé Boleslavi na konci roku 2014 – ale bohužel jsem ani na jednom koncertě nebyl, takže nevím, jaké to bylo a jaká byla návštěvnost. Jak na ta vystoupení vzpomínáte vy? Užili jste si je, nebo to byl z vašeho pohledu průměr?

První show v Praze byla ve slavném klubu Modrá Vopice. Je to velmi pěkné místo s příjemnými lidmi, ale horší věc byla ta, že koncert neměl dobrou propagaci a že jsme hráli na konci léta, takže návštěvnost byla slabá. Druhá akce byla v Mladé Boleslavi minulý prosinec ve skvělém klubu Orthodox a byl to nejlepší koncert našeho turné, výborný zvuk, přátelské publikum a prodali jsme tu hodně merche a taky majitel klubu, Farář Hellvicar, je super týpek! Doufám, že si ještě někdy v tomhle skvělém klubu zase zahrajeme!

Měli jste šanci se porozhlédnout po okolí, když jste byli v České republice? Všimnul jsem si, že máte na Facebooku nějaké fotky z Prahy… například ze Staroměstského nebo Václavského náměstí. Jak se vám město líbilo?

Víš, když jsi na turné, většinou nemáš moc času se někde potulovat, ale pár pěkných míst jako Staré město nebo Karlův most jsme v Praze navštívili. Nejpůsobivější na tomhle městě je, že vypadá moderně i starobyle zároveň.

Dokážu si představit, že podobnou otázku dostáváte v každém zahraničním rozhovoru, ale zeptat se musím. Jak vypadá metalová scéna v Alžírsku? Encyclopaedia Metallum ukazuje jen 23 kapel ve vaši zemi (včetně Lelahell) a jen tak polovina z nich je aktivní, což napovídá, že scéna asi nebude moc velká… je to tak? Jsou zde nějaké kluby na hraní, ziny, labely atd.? Kolik je v Alžírsku fandů metalu? A když tu hrajete koncert, kolik lidí obvykle dorazí?

Jak si určitě dokážeš představit, scéna není moc velká, ale existuje už víc jak dvě dekády a jsou tu nějaké dobré nadějné skupiny. V minulosti (od začátku 90. let) tu bylo hodně kapel, ale problém je vždycky to, že skupina existuje tři nebo čtyři roky a rozpadne se. A hlavním problémem je také to, že se musíme vypořádat s nedostatkem prostoru na hraní metalu, v Alžíru vlastně můžeme hrát jen na jednom nebo dvou místech. Bohužel tu nejsou ani žádné labely nebo ziny, jen pár Facebookových stránek. Když ale hrajeme koncert, publikum je obvykle 100-200 lidí, záleží na konkrétní skupině ten den.

A ještě jedna podobná otázka – jen o muzice obecně, nejen metalu. Jak vypadá situace v Alžírsku, když se budeme bavit o další nemainstreamových žánrech kromě metalu? Jaký druh muziky je ve vaší zemi populární?

Nejvíc populární žánry v Alžírsku jsou Raï, Gnawi a tradiční alžírská hudba jako chaabi, andalous. Jsou tu ale i víc UG žánry jako rap, electro nebo punk.

Lelahell

Dobrá, blížíme se ke konci. Nejsme zrovna příznivci obligátního „vzkažte něco našim čtenářům“, takže namísto toho nám radši řekněte nějaký alžírský vtip :) Díky moc za vaše odpovědi a váš čas!

„If you want fish you have to wet your ass“ and stay metal!


Lelahell – Al Insane… The (Re)birth of Abderrahmane

Lelahell - Al Insane... The (Re)birth of Abderrahmane
Země: Alžírsko
Žánr: death metal
Datum vydání: 5.8.2014
Label: Horror Pain Gore Death Productions

Hodnocení: 7/10

Odkazy:
facebook / twitter / bandcamp

K recenzi poskytl:
Lelahell

Když se řekne Alžírsko, tak to není země, u které by vás hned jen tak z fleku napadly zástupy metalových formací. Mně osobně se třeba nevybaví jediné jméno, takže i z tohoto důvodu jsem Lelahell věnoval předem nemalou porci pozornosti, protože jsem tak nějak v koutku duše očekával, že by do své tvorby mohli přenést špetku lidových odkazů a nějak se tak odlišit. To se nakonec nestalo, nicméně jedním dechem dodávám, že to není vyloženě na škodu.

Lelahell jsou poctivá death metalová parta v tom nejbrutálnějším ražení, takže se s tím nemažou a jejich čtyřicet minut trvající debut, který se skrývá pod titulem “Al Insane… The (Re)birth of Abderrahmane”, je esencí těch nejzákladnějších stylových prvků, takže se připravte na rychlé, podladěné kytarové riffy techničtějšího rázu a bicí sypačky, před kterými není úniku a které vyplňují opravdu hodně prostoru. No a nad velmi hutným instrumentálním základem přesvědčivě chroptí zpěvák a kytarista Redouane Aouameur. Celé to i díky jeho chorobnému vokálu zní zprvu jako zdařilá kopie Cannibal Corpse, ale Lelahell se nebojí melodických kytarových výletů. Ne, že byly nějak časté a narušovaly opravdu brutální vyznění “Al Insane… The (Re)birth of Abderrahmane”, ale když už se spustí bzučivá kytarová melodie, na níž navazuje povedené sólo, jako se tomu děje ve čtvrté “Kalimet Essir”, tak mám o vrcholu nahrávky rozhodnuto.

Protože se po celou dobu nesleví z nátlaku, který na posluchače Lelahell přenáší, tak by se mohla zdát deska na první poslech mírně jednotvárná, ale i díky tomu, že Redouane se svým vokálem pracuje, je výsledný dojem veskrze pozitivní. Lelahell totiž na “Al Insane… The (Re)birth of Abderrahmane” zařadili skladby, z nichž se ani o jedné nedá říct, že by byla vyloženě slabá a nějakým způsobem zaostávala. Osobně bych uvítal víc ničivých hitovek ve stylu úvodní “Al Intissar”, ale to je jen subjektivní výtka na jinak přesvědčivém death metalovém albu. Dobrá práce.